Kobra 2019 - Brodnica
Dodane przez jablonski dnia 23-09-2019 09:47:34

19 września 2019r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia obronne pk.: „Kobra 2019 - Brodnica”. Jednym z epizodów w ramach ćwiczeń był symulowany pożar hali magazynowej na terenie zakładu Vorwerk Autotec Polska sp. z o.o. w Brodnicy...


Treść rozszerzona

19 września 2019r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia obronne pk.: „Kobra 2019 - Brodnica”. Ćwiczenia sił i środków KSRG rozpoczęły się szkoleniem druhów OSP w Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy.

Jednym z epizodów w ramach ćwiczeń był symulowany pożar hali magazynowej na terenie zakładu Vorwerk Autotec Polska sp. z o.o. w Brodnicy.

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że około godz. 10.55 w wyniku wybuchu doszło do pożaru w magazynie. Jak wynikało z relacji osoby zgłaszającej zdarzenie, pożar obejmuje swym zasięgiem środkową część budynku równomiernie rozprzestrzeniając się we wszystkich kierunkach. Z relacji zgłaszającego wynika, że nie wszyscy pracownicy zostali ewakuowani na zewnątrz, są osoby poszkodowane. Działania zastępów polegały na ewakuacji 10 pracowników, którzy pozostali w budynku. Segregacje poszkodowanych prowadził ratownik medyczny z ZRM.

Kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym udzielali strażacy, na potrzeby tych działań został sprawiony namiot pneumatyczny z nagrzewnicą.

W ramach udzielanej kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków prowadzona była również resuscytacja krążeniowo oddechowa z wykorzystaniem defibrylatora AED.

Na pożar podano łącznie 16 prądów gaśniczych wewnętrznych i zewnętrznych w tym jeden z podnośnika SHD 19,5. Pożar wzniecony został, jak się okazało w trakcie ćwiczenia, przez zamaskowaną osobę. Po ujawnieniu napastnika z zakładnikami dowodzenie działaniami przejęła Policja, z budynku wycofano strażaków.


Po przeprowadzonych negocjacjach, uwolnieniu zakładników i ujęciu osoby przez Policję, strażacy przystąpili do dogaszania pożaru i oddymiania zakładu. W ćwiczeniu udział brały siły i środki KSRG oraz jednostka wspierająca z terenu powiatu brodnickiego, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia obserwowali Piotr Rosmus z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Piotr Boiński Starosta Brodnicki, st. bryg. Waldemar Szrull Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy, mł. insp. Tomasz Skoneczka Komendant Powiatowy Policji, Zbigniew Sosnowski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Tomasz Zwara Dyrektor Vorwerk Autotec Polska sp. z o.o., Marian Chwiałkowski Komendant Straży Miejskiej, szef biura  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Brodnica. Ćwiczenia zakończyła zbiórka podsumowująca działania.