Ślubowanie
Dodane przez jablonski dnia 11-09-2019 08:22:43

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.


Treść rozszerzona

W dniu 10.09.2019r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy odbyła się uroczysta zbiórka, którą rozpoczęło złożenie meldunku przez Dowódcę JRG mł. bryg. Waldemara Przeczewskiego Komendantowi Powiatowemu PSP w Brodnicy st. bryg. Waldemarowi Szrull.

Głównym punktem zbiórki było uroczyste ślubowanie, które złożyli str. Sebastian Janc oraz str. Jakub Słomczewski według roty ślubowania „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.” Tym samym wstąpili w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.